styrelsemöte

Styrelsemöte

Styrelsemöte för beslut efter dagens diskussioner och samtal.