Julfest

Julfest för medlemmar och icke medlemmar i Kulturhuset i Deje. Mat, umgänge, tävling och lotteri.