Rapport efter årsmötet

Som bekant, för dem som tagit del av årsmöteshandlingarna, saknades förslag på ledamöter till såväl styrelse som valberedning. Det har dock visat sig att det finns kandidater som är villiga att ta över föreningen och därför har den sittande styrelsen behandlat § 1-9 på dagordningen och därefter ajournerat mötet för beredande av punkterna 10 och 11. Med anledning av detta kommer det att kallas till ett extra årsmöte, eller snarare en fortsättning på det ajournerade mötet. I skrivande stund är det inte känt när och hur det kommer att ske, men information kommer från de som avser ställa upp i en ny styrelse eller distriktet.

Vi som suttit i styrelsen det senaste året vill tacka för oss. Vi har haft mycket roligt och trevligt tillsammans och det har gett oss nya vänner. Det är med glädje vi ser att föreningen kommer att leva vidare, trots att det såg helt annorlunda ut när vi skickade ut årsmöteshandlingarna. Vi vill tacka Per Lawén som ställde upp som mötesordförande på årsmötet och också passa på att önska den kommande styrelsen lycka till!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.