Historiskt årsmöte

Idag, den 13 februari, på dagen 33 år sedan föreningen bildades, hölls årsmöte 2021. Det var ett historiskt årsmöte, då det inte kunde ske med alla medlemmar som så önskade på plats. Istället samlades föreningsordförande, mötesordförande, mötes- och föreningssekreterare, kommande styrelseledamöter och tillika rösträknare och justeringspersoner samt avgående kassören för att genomföra mötet, med en gedigen bunt poströster, inskickade av medlemmarna.

Den totala röstlängden stannade på 39 deltagare. Det är helt fantastiskt, med hänsyn till att det motsvarar 47% av alla medlemmar. Det är så klart glädjande med den uppslutningen, men reser också en del frågor; inte minst om man skulle föredra poströstning framför traditionellt årsmöte om man fick välja, även under pandemifria år. Eller om det är något annat som gör att vi i år slagit deltagarrekord. Det är väl värt att försöka analysera så småningom, för det vore bra för föreningen med den uppslutningen även framledes.

Resultatet av årsmötet var att styrelsens förslag röstades igenom på alla punkter, att avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och att den motion som styrelsen framlagt för årsmötet röstades igenom enhälligt. Den kommer nu att skickas till distriktet, tillsammans med vårt årsmötes tillstyrkande och yrka på att distriktet tillstyrker den innan den sedan går vidare till förbundsnivå.

Dock saknar vi en valberedning och det är en brist. Valberedningen i en förening fyller en väldigt viktig funktion. Om du känner att du kan tänka dig vara en kandidat för uppdraget, tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

Och har du andra synpunkter, idéer och förslag är du som alltid välkommen att framföra dem!

Som en liten överraskning, lottade vi ut denna tavla med hopp om våren, bland alla de som deltog på mötet – fysiskt eller via poströst. Vinnaren blev Marie Vikh Söderqvist. Grattis!

Avgående styrelseledamöterna Synnöwe Kilhage, Margareta Öhman och Nina Gabrielsson besöktes i söndags i fick varsin blomma i kruka som tack för det gångna året. Inger Olsson, som suttit inte mindre än 16 år i styrelsen, tyckte vi borde få något mer. Hon fick ett paket med saker ur en av Carolina Gynningskollektioner; en frukostbricka, två muggar, två kökshanddukar och ett förkläde. Vi hoppas att det faller ut till belåtenhet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *